Umiejętności zawodowe

Informatyka

- Testowanie manualne i automatyczne oprogramowania desktopowego i webowego
- Narzędzia testerskie: SeleniumIDE, WebDriver, TestRail, JMeter, SoapUI, Jira
- Pisanie przypadków testowych i raportowanie błędów
- Języki (w trakcie nauki): Python, JavaScript, HTML, CSS, UML, SQL.

Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, oraz posiadane certyfikaty
- Studia podyplomowe "Tester oprogramowania"
- Certyfikat "ISTQB Foundation Level"
- Szkolenie "Growth hacking", zorganizowane przez clipster.pl i www.inkubatorstarter.pl (17 grudnia 2017)
- Szkolenie "PR i nawiązywanie relacji z mediami", zorganizowane przez clipster.pl i www.inkubatorstarter.pl (10 grudnia 2017)
- Szkolenie "Marketing w social media dla początkujących", zorganizowane przez clipster.pl i www.inkubatorstarter.pl (26 listopada 2017)
- Warsztaty "Tydzień przedsiębiorczości: Warsztaty z Kreatywności", zorganizowane przez o4.network (17 listopada 2017)
- Szkolenie "Efektywne prezentacje", zorganizowane przez clipster.pl i www.inkubatorstarter.pl (5 listopada 2017)
- Warsztaty "CODE{sun}DAY - Java od podstaw", zorganizowane przez codeme.pl (6 sierpnia 2017)
- Szkolenie "Tworzenie wydajnych zapytań dla programistów .Net i JAVA" (w SQL Server), zorganizowane przez 3citydba.pl (3 lutego 2017)

Repozytorium
- GitHub

Chemia

- Synteza nieorganiczna z wykorzystaniem metody zol-żel.
- Fizykochemia ciał stałych niekrystalicznych oraz materiałów mezoporowatych.
- Nanotechnologia, synteza i badanie materiałów z nanocząstkami półprzewodników (CdS, CdSe, ZnO, itp.) i metali szlachetnych (Ag i Au).
- Pomiary aparaturowe: UV-Vis, IR, EPR, fluorescencja, porozytometria.
- Współautorstwo 23 artykułów naukowych z chemii (w tym 20 w języku angielskim) oraz autorstwo 63 posterów konferencyjnych.

Popularyzacja nauki
- Udział w pokazach doświadczeń chemicznych dla uczniów szkół średnich.
- Udział w imprezach organizowanych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
- Udział w pokazach chemicznych w Barcelonie, przeprowadzonych podczas Katalońskiego Tygodnia Nauki '06.

Inne

- Współorganizacja konferencji naukowych.
- Doradztwo naukowe i mentoring.

Inne zainteresowania zawodowe

Informatyka

- Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, w szczególności Microsoft SQL Server i Oracle Database.
- Uczestnictwo w spotkaniach Polish SQL Server User Group, ProMEET, Inkubator Starter, Clipster, 3camp.