Umiejętności zawodowe

Informatyka

- Testowanie manualne i automatyczne oprogramowania desktopowego i webowego.
- Narzędzia testerskie: SeleniumIDE, WebDriver, TestRail, JMeter, SoapUI, Jira.
- Pisanie przypadków testowych i raportowanie błędów.
- Języki (w trakcie nauki): Python, JavaScript, HTML, CSS, UML, SQL.

Szkolenia, kursy i certyfikaty
- Studia podyplomowe "Tester oprogramowania".
- Certyfikat "ISTQB Foundation Level".
- Szkolenie "Tworzenie wydajnych zapytań dla programistów .Net i JAVA", (w SQL Server).
- Warsztaty "Java od podstaw".

Repozytorium
- GitHub

Chemia

- Synteza nieorganiczna z wykorzystaniem metody zol-żel.
- Fizykochemia ciał stałych niekrystalicznych oraz materiałów mezoporowatych.
- Nanotechnologia, synteza i badanie materiałów z nanocząstkami półprzewodników (CdS, CdSe, ZnO, itp.) i metali szlachetnych (Ag i Au).
- Pomiary aparaturowe: UV-Vis, IR, EPR, fluorescencja, porozytometria.
- Współautorstwo 23 artykułów naukowych z chemii (w tym 20 w języku angielskim) oraz autorstwo 63 posterów konferencyjnych.

Popularyzacja nauki
- Udział w pokazach doświadczeń chemicznych dla uczniów szkół średnich.
- Udział w imprezach organizowanych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
- Udział w pokazach chemicznych w Barcelonie, przeprowadzonych podczas Katalońskiego Tygodnia Nauki '06.

Inne

- Współorganizacja konferencji naukowych.
- Doradztwo naukowe i mentoring.

Inne zainteresowania zawodowe

Informatyka

- Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, w szczególności Microsoft SQL Server i Oracle Database.
- Uczestnictwo w spotkaniach Polish SQL Server User Group, ProMEET, Inkubator Starter, Clipster, 3camp.

Hobby

Przyroda i technika

- Ze zmiennym nasileniem zainteresowania różnymi naukami przyrodniczymi.
- Dawne przyrządy pomiarowe, np. model astrolabium: rys.1 (mater + tympan oraz rete), rys.2 (dorsum, alidada oraz wskaźnik), rys.3 (przód złożonego astrolabium) i rys.4 (jego tył).
- Inne analogowe urządzenia liczące, np. suwaki logarytmiczne - pliki do ściągnięcia - patrz dział Linki.

Szachy

- Gra bezpośrednia oraz analiza różnych partii szachowych.
- Do ściągnięcia plik pdf zawierający moje komentarze do wybranych partii szachowych Anatolija Karpowa, Gary Kasparowa i Władimira Kramnika.
- Mój exlibris: rys.5, rys.6, rys.7 autorstwa znanej polskiej artystki Małgorzaty Seweryn.

Fotografia i film

- Do obejrzenia w dziale "Galeria" oraz na mojej stronie YouTube.